Thông tin văn bản
Kế hoạch số 1062/KH-UBND ngày 11/04/2024 Phát động Phong trào thi đua thực hiện công tác quốc phòng địa phương và công tác giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2024
Số ký hiệu: 1062/KH-UBND Ngày ban hành: 11/04/2024
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Phát động Phong trào thi đua thực hiện công tác quốc phòng địa phương và công tác giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2024
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 1062 ub 2024_Signed.pdf