Thông tin văn bản
Văn bản số 5299/VP-KT ngày 18/06/2024 sao gửi Nghị định số 64/2024/NĐ-CP ngày 17/6/2024 của Chính phủ.
Số ký hiệu: 5299/VP-KT Ngày ban hành: 18/06/2024
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Nghị định số 64/2024/NĐ-CP ngày 17/6/2024 của Chính phủ.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20240620150435.zip