Thông tin văn bản
Công văn số 1751/UBND-NC ngày 13/06/2024 Nâng cao công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển hệ thống văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 1751/UBND-NC Ngày ban hành: 13/06/2024
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Nâng cao công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển hệ thống văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 1751 ub 2024_Signed.pdf