Thông tin văn bản
Văn bản số 4556/VP-DT ngày 28/05/2024 Sao gửi Công văn số 852/UBDT-DTTS ngày 24/5/2024 của Ủy ban Dân tộc
Số ký hiệu: 4556/VP-DT Ngày ban hành: 28/05/2024
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Công văn số 852/UBDT-DTTS ngày 24/5/2024 của Ủy ban Dân tộc
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20240603151644.zip