Thông tin văn bản
Quyết định số 967/QĐ-UBND ngày 20/05/2024 Ban hành Kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2022-2026
Số ký hiệu: 967/QĐ-UBND Ngày ban hành: 20/05/2024
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Ban hành Kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2022-2026
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 967 qd 2024_Signed.pdf