Thông tin văn bản
Văn bản số 4633/VP-DT ngày 30/05/2024 Sao gửi Nghị quyết số 1585/NQ-HĐDT15 và Kế hoạch số 1586/KH-HĐDT15 của Hội đồng Dân tộc
Số ký hiệu: 4633/VP-DT Ngày ban hành: 30/05/2024
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Nghị quyết số 1585/NQ-HĐDT15 và Kế hoạch số 1586/KH-HĐDT15 của Hội đồng Dân tộc
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20240603151515.zip