Thông tin văn bản
Văn bản số 4288/VP-NC ngày 20/05/2024 sao gửi Nghị định số 56/2024/NĐ-CP ngày 18/5/2024 của Chính phủ
Số ký hiệu: 4288/VP-NC Ngày ban hành: 20/05/2024
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Nghị định số 56/2024/NĐ-CP ngày 18/5/2024 của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20240524154707.zip