Thông tin văn bản
Nghị quyết số 156/NQ-HĐND ngày 28/05/2024 Nghị quyết Thông qua Đề án phân loại đô thị thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh là đô thị loại III
Số ký hiệu: 156/NQ-HĐND Ngày ban hành: 28/05/2024
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu: Nghị quyết Thông qua Đề án phân loại đô thị thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh là đô thị loại III
Lĩnh vực: Đầu tư - Xây dựng Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 05 năm 2024 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 156-NQ-HDND- PHAN LOAI DO THI LOAI III THI XA TRANG BANG - KHT12_0001_Signed.pdf