Thông tin văn bản
Văn bản số 5517/VP-NC ngày 26/06/2024 sao gửi Quyết định số 449/QĐ-BNV ngày 25/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
Số ký hiệu: 5517/VP-NC Ngày ban hành: 26/06/2024
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 449/QĐ-BNV ngày 25/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20240627162640.zip