Thông tin văn bản
Kế hoạch số 1469/KH-UBND ngày 20/05/2024 Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 1469/KH-UBND Ngày ban hành: 20/05/2024
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 1469 ub 2024_Signed.pdf