Thông tin văn bản
Quyết định số 1080/QĐ-UBND ngày 06/06/2024 Tổ chức lại mô hình hoạt động của Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Tây Ninh thành Trung tâm quản lý cửa khẩu Tây Ninh trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 1080/QĐ-UBND Ngày ban hành: 06/06/2024
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Tổ chức lại mô hình hoạt động của Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Tây Ninh thành Trung tâm quản lý cửa khẩu Tây Ninh trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 1080 qd-ub_Signed.pdf