Thông tin văn bản
Quyết định số 18/2024/QĐ-UBND ngày 07/06/2024 Bãi bỏ Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 03 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định về định mức chi cho các nội dung trong hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 18/2024/QĐ-UBND Ngày ban hành: 07/06/2024
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Bãi bỏ Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 03 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định về định mức chi cho các nội dung trong hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 06 năm 2024 Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 18 qd-ub_Signed.pdf