Thông tin văn bản
Nghị quyết số 75/2024/NQ-HĐND ngày 28/05/2024 Nghị quyết Quy định nội dung và định mức chi ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 75/2024/NQ-HĐND Ngày ban hành: 28/05/2024
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu: Nghị quyết Quy định nội dung và định mức chi ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 05 năm 2024 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 75-2024-NQ-HDND- MUC CHI NHIEM VU KHOA HOC CONG NGHE- KHT12_0001_Signed.pdf