Thông tin văn bản
Văn bản số 5929/VP-NC ngày 09/07/2024 sao gửi Thông tư số 07/2024/TT-BNV và 08/2024/TT-BNV ngày 05/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
Số ký hiệu: 5929/VP-NC Ngày ban hành: 09/07/2024
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư số 07/2024/TT-BNV và 08/2024/TT-BNV ngày 05/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20240710104107.zip