Thông tin văn bản
Văn bản số 5938/VP-DT ngày 09/07/2024 Sao gửi Quyết định số 441/QĐ-UBDT ngày 08/7/2024 của Ủy ban Dân tộc
Số ký hiệu: 5938/VP-DT Ngày ban hành: 09/07/2024
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 441/QĐ-UBDT ngày 08/7/2024 của Ủy ban Dân tộc
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20240710104317.zip