Thông tin văn bản
Văn bản số 5812/VP-KT ngày 04/07/2024 Sao gửi Thông tư số 06/2024/TT-BTTTT ngày 01/7/2024 của Bộ TTTT
Số ký hiệu: 5812/VP-KT Ngày ban hành: 04/07/2024
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 06/2024/TT-BTTTT ngày 01/7/2024 của Bộ TTTT
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20240710105303.zip