Thông tin văn bản
Văn bản số 5651/VP-NC ngày 01/07/2024 sao gửi Quyết định số 08/2024/QĐ-TTg ngày 28/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 5651/VP-NC Ngày ban hành: 01/07/2024
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 08/2024/QĐ-TTg ngày 28/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20240710105959.zip