Thông tin văn bản
Văn bản số 5945/VP-KT ngày 09/07/2024 sao gửi Thông tư số 07/2024/TT-BTNMT ngày 28/6/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số ký hiệu: 5945/VP-KT Ngày ban hành: 09/07/2024
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư số 07/2024/TT-BTNMT ngày 28/6/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20240710104153.zip