Thông tin văn bản
Văn bản số 5729/VP-KT ngày 02/07/2024 sao gửi Thông báo số 271/TB-VPCP
Số ký hiệu: 5729/VP-KT Ngày ban hành: 02/07/2024
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông báo số 271/TB-VPCP
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20240710105712.zip