Thông tin văn bản
Văn bản số 5860/VP-KT ngày 05/07/2024 sao gửi Thông tư số 43/2024/TT-BTC ngày 28/6/2024 của Bộ Tài chính
Số ký hiệu: 5860/VP-KT Ngày ban hành: 05/07/2024
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư số 43/2024/TT-BTC ngày 28/6/2024 của Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20240710104833.zip