Thông tin văn bản
Văn bản số 5830/VP-KT ngày 04/07/2024 Sao gửi Nghị định số 80/2024/NĐ-CP ngày 03/7/2024 Nghị định Quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa Đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với Khách hàng sử dụng điện lớn
Số ký hiệu: 5830/VP-KT Ngày ban hành: 04/07/2024
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Nghị định số 80/2024/NĐ-CP ngày 03/7/2024 Nghị định Quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa Đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với Khách hàng sử dụng điện lớn
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20240710104954.zip