Thông tin văn bản
Văn bản số 5805/VP-KT ngày 04/07/2024 sao gửi Nghị định số 78/2024/NĐ-CP ngày 01/7/2024 của Chính phủ.
Số ký hiệu: 5805/VP-KT Ngày ban hành: 04/07/2024
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Nghị định số 78/2024/NĐ-CP ngày 01/7/2024 của Chính phủ.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20240710105406.zip